Методична скарбничка

УРОК № 1

 

Федір Достоєвський. Життя і творчий шлях письменника. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах

Мета: висвітлити головні віхи життєвого та творчого шляху Ф.Достоєвського, світоглядні позиції та морально-етичні переконання, які зумовили гуманістичний пафос його творчості; визначити місце роману «Злочин і кара» у творчому доробку письменника; розвивати вміння висловлювати власні думки з приводу прочитаного матеріалу; сприяти вихованню моральних якостей учнів: толерантності, поваги до чужої думки та праці.

Міжпредметні зв’язки: література, живопис, музика.

Обладнання: фотопортрети письменника, репродукції картин, опорні схеми, мультимедійний диск (культура другої половини ХІХ століття, біографія письменника).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, урок-лекція з елементами бесіди.

 

 

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и

если будешь ее разгадывать всю жизнь, то

не говори, что потерял время; я занимаюсь

этой тайной, ибо хочу быть человеком.

 

Красота спасет мир.

Ф.М.Достоевский 

  

Хід уроку

І. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя: творчості Ф.Достоєвського судилося визначити шляхи розвитку світової літератури ХХ століття. Глибоке співчуття людському стражданню, увага до долі всіх принижених і знедолених суспільством зробили Достоєвського одним із найвизначніших письменників-гуманістів світу.

Справжнє читання Достоєвського – це визначна подія у житті, воно збентежує душу, дає можливість доторкнутися до зовсім інших світів та вимірів, заставляє замислитись над головнішим питанням існування людини. Однак читати Достоєвського нелегка робота, тому що його твори дають незбагненно багато для душі та розуму.

Прочитаємо перший епіграф до уроку.

Учні читають епіграф. Як ви розумієте ці слова?

Учень: для письменника людина центр всесвіту, сонце, навколо якого все обертається. Все в людині і для людини. У людині загадка світового буття. Вирішити питання про людину означає вирішити питання і про Бога.  

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя:  Що ви можете сказати про розвиток культури ХІХ століття?Які письменники російської літератури вам відомі?

Щоб познайомитись докладніше з культурою другої половини ХІХ століття проглянемо слайди.

Показ слайдів «Російська культура другої половини ХІХ століття»                (Додаток № 1).

Провідною течією російської культури другої половини ХІХ століття є реалізм.

Пригадайте визначення реалізму. Які характерні риси цього напрямку ви можете назвати?

Учні: Реалізм — літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

Основні риси реалізму:

  • раціоналізм, раціоцентричний психологізм (ототожнення психіки і свідомості, недооцінка позасвідомих процесів);
  • правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах при правдивості деталей;
  • принцип точної відповідності реальній дійсності усвідомлюється як критерій художності, як сама художність;
  • характер і вчинки героя пояснюються його соціальним походженням та становищем, умовами повсякденного життя;
  • конфліктність (драматизація) як сюжетно-композиційний спосіб формування художньої правди;
  • чітка структура;
  • превалювання (перевага) епічних, прозових жанрів у літературі, послаблення ліричного напрямку мистецтва;
  • розв’язання проблем на основі загальнолюдських цінностей.

Слово вчителя:  «При полном реализме найти в человеке человека», — так визначав сам Ф.Достоєвський сутність свого генія, його високу гуманістичну ціленаправленість.

Достоєвський відноситься до тих письменників, біографія яких тісно пов’язана із творчістю, до тих письменників, які змогли розкрити себе у своїх творах. Ось чому він так глибоко проникнув у сутність людського буття. Познайомимось із біографією письменника.

 

Належить до дворянського роду. В ХVІ ст.. отримали грамоту на село Достоєво і почали називатись Достаєвськими. У ХVІІІ ст.. рід збіднів. Дід був священиком з Поділля. Батько був лікарем Маріїнської лікарні для бідних.

Походження

Простір

Росія (Москва, Петербург, Сибір), країни Європи (Берлін, Лондон, Париж, Швейцарія, Італія)

Федір Михайлович Достоєвський

(1821-1881)  

Час

Революційні події у Франції.

Правління Миколи І, розправа з вольнодумцями.

Петрушувський рух у Петербурзі.

Вузлові моменти біографії

30 жовтня 1821 року

В родині лікаря народився майбутній письменник Федір Достоєвський. Родина була велика (7 дітей: 4 брати і 3 сестри).

Учні:

«Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. » «Дневник писателя», 1873.

1834-1837 роки

Навчання братів Федора та Михайла в пансіоні Чермака.

1837 рік

Від сухот помирає матір Достоєвського та О.Пушкін.

1838-1843

Навчання разом з братом в Головному інженерному училищі в Петербурзі.

Учні:

«Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком…Брат писал стихи… а я беспрерывно в уме сочинял роман» «Дневник писателя», 1873.

1839 рік

Помирає батько письменника. Перші прояви хворобо Достоєвського (епілепсія).

1844 рік

Звільнений зі служби, вільний літератор.; переклад «Євгенії Гранде» Бальзака.

1846 рік

Знайомство з Буташевичем-Петрушевським.

1849 рік

Арешт (123 людини під слідством). «Розстріл» на Семенівській площі.

Учні:

«Ведь был же я сегодня у смерти 3 четверти часа, прожил этой мыслью, был у последнего мгновения. И теперь еще раз живу!.. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее… Я переражусь к лучшему».

Учні:

«…Я сложил себе символ веры, в котором для меня все ясно и свято. Этот символ очень прост: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, мужественнее и совершеннее Христа…»

1850- 1854  роки

Перебування на каторзі, потім служба рядовим у Семипалатинську.

Учні:

«Сколько я вынес из каторги народных типов и характеров… На целые тома хватит!» «Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга…совсем новым человеком сделался… Я там себя понял…» (1874).

1857 рік

Став офіцером.

1857 рік

Вінчається з М.Д.Ісаєвою у місті Кузнецьк.

1859 рік

Повернення до Петербурга. Через 10 років повернувся до міста, з яким у нього було пов’язані дві найважливіші події в житті: «самая восхитительная минута», коли він став письменником, і хвилина смерті – ешафот.

1860 рік

Зустріч із Т.Г.Шевченком на літературному вечорі. Виступи на літературних вечорах.

1861 рік

Знайомство із А.П.Сусловой.

3 1861року

Видає журнал «Время».

1862-1863 року

Поїздка  за кордон: Берлін, Лондон, Париж, Швейцарія, Італія. Серпень-жовтень – проводить час із А.Сусловою.

1864 рік

У Москві помирає перша дружина Достоєвського Марія Дмитрівна Ісаєва.

1864 рік

У Павловську помирає брат Михайло Достоєвський.

1865-1871 роки

Перебування за кордоном.

1867 рік

Одружується  на А.Г.Снітковій.

1867 рік

У Женеві помирає трьох місячно дочка Достоєвського Софія.

1869 рік

У Дрездені народжується дочка Достоєвського Люба.

1871 рік

Народжується син Федір.

1875 рік

Народжується син Олексій, який помирає через 3 роки від епілепсії.

1877 рік

Достоєвського обирають у члени-кореспонденти Академії наук у відділенні російської мови та словесності.

1877 рік

Промова на похоронах Некрасова.

1880 рік

Відкриття пам’ятника Пушкіну. Промова про Пушкіна – плід 40-річних роздумів про творчість поета – духовний заповіт Достоєвського.

Учні:

«Смирись, гордый человек! Воспрянь духовный человек и преобрази самого себя. Только так ты преобразишь мир!»

1881 рік

Достоєвський помер. Похований на Тіхвінському кладовищі Олександро-Невської лаври поруч із могилами Карамзіна та Жуковського. На пам’ятнику викарбували слова із Біблії «Ітинно, істинно говорю вам: якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться саме; а якщо помре, то принесе багато плоду».

Слово вчителя: ми познайомилися з основними віхами життя Ф.Достаєвського.

Показ слайдів «Життя Ф.М.Достоєвського» (Додаток № 2).

Учні: повідомлення про творчу спадщину письменника.

1844 рік

переклад повісті Бальзака «Євгеній Гранде».

1845 рік

роман «Бідні люди». Оригінальна манера письма, зображення дійсного суспільства, суспільство впливає на особистість індивіда (В.Майков).

1845 рік

оповідання «Двійник». Зосереджена увага на психологічних наслідках хворобливого стану душі сучасної людини.

1846 рік

повість «Пан Прохорчук».

1847 рік

повість «Хазяйка».

1848 рік

роман «Білі ночі».

1849 рік

роман «Неточка Незванова».

1859 рік

дописані «Дядьків сон», «Село Спепанчиково та його мешканці».

1860-1861 роки

Роман «Записки із Мертвого дому».

1860 рік

у Москві виходить перше видання творів Достоєвського у 2-ох томах

1861 рік

роман «Принижені та знедолені».

1863 рік

цикл творів «Зимові замітки про літні враження».

1864 рік

пише «Записки з підпілля». Цивілізація гине, маси розпадаються на особистості. Людина губить джерело живого життя, не знає безпосередніх відчуттів і все усвідомлює.

1865 рік

написані «Незвичайні події, або пасаж в пасажі».

1866 рік

роман «Гравець».

1867 рік

роман «Злочин і кара». Герой не тільки безпосередній учасник подій, а й людина, яка з певних ідеологічних позицій оцінює все, що відбувається довкола. Роблячи людей носіями ідей, автор випробовує їх на людяність.

1868 рік

роман «Ідіот».   Головний герой «оновлений Раскольніков» — людина, що «вилікувалась від пихи, князь Мишкін, втілення позитивно-прекрасного» ідеалу. Духовна смерть Мишкіна настає тоді, коли він у міру своїх сил віддав себе людям, заронивши в їх серця добро. Тільки страдницькими шляхами моде прийти людина до християнського ідеалу.

1870 рік

повість «Вічний чоловік».

1872 рік

роман «Біси».

1873-1874 роки

«Щоденник письменника».

1880 рік

роман «Брати Карамазові».

 

Слово вчителя: світоглядні позиції Достоєвського формуються під впливом світової літератури. Його інтереси і симпатії охоплювали чи не весь світовий літературний процес і впливають на філософію та поетику письменника. Цікаво проаналізувати, як на різних етапах творчості змінювався сам характер звернення Достоєвського до західних письменників.

Колективне заповнення таблиці.

 

Період творчості

Західні  письменники і Достоєвський

 

І період

Ч.Діккенс, Е.Гофман, Бальзак. Запозичує тематику і жанрову своєрідність. З’являється сентиментальний тон, мелодраматичні прийоми розповіді, поєднання побутового з фантастичним («Двійник», «Господині», «Неточка Незвановой»). Цікавість до області душевного життя: нав’язливі ідеї, кошмари, двоїстість (роздвоєння особистості), що межує з божевіллям. Тема «бідних людей», безвихід

ІІ період

Руссо «Нова Елоїза», Гете «Страждання молодого Вертера». Форма європейського «роману у листах». Поєднання описовий матеріал з емоціями та ліричним тоном викладу, розкриття психології «душі» бідних людей, мікроаналіз людської душі.

ІІІ період (післякаторжний)

Запозичує переважно схеми образів і сюжетів. Свідчить, що письменник ще не знайшов своєї власної манери («Село Степанчиково», «Дядечків сон», «Принижені та ображені»). Але з «Зимових нотаток про літні враження» починається ідеологічне неприйняття західного світу. Складається концепція почвеннічества. «Записки з підпілля» переломний в художньому плані, бо вперше з’являється оригінальний тип – підпільної людини і проголошується одна з найважливіших ідей – утвердження свободи особистості від служіння уявному «суспільному  благу».

ІV період

При написанні «Ідіота», «Бісів». Достоєвський використовує у своїй творчості мотиви, ідеї та образи західної літератури вже дистанціюючись від них, при повному їх художньому переосмисленні, і сміливо вступає в діалог з Гете, Шиллером, Шекспіром, Сервантесом і Вольтером вже не як їх наслідувач, а як опонент. У ході прихованої полеміки їм переосмислюються, зокрема герої «Сповіді» Руссо, Дон Кіхот Сервантеса, Фауст, Маргарита, Мефістофель Гете, Юліан Флобера.

 

Слова вчителя: зачитаємо другий епіграф до нашого уроку.

Як ви розумієте слова автора?

Філософські погляди Достоєвського перегукуються з Шіллером, який вважав, що краса «врятує світ» і вірить у «золоте століття», пам’ять про яке живе в мріях людства.

Дуже близький для письменника космізм Канта, який висунув ідею про те, що простір і час, через які ми сприймаємо дійсність, — це суб’єктивні форми споглядання, який же світ насправді, «сам по собі» — нам невідомо. В основі філософії Канта – ідея безкінечної цінності людської особистості. Проте критики вважають, що філософ не дав своїй ідеї остаточного завершення, не показав її вирішення через практичне життя. Саме це зробив Достоєвський, і в цьому його заслуга як морального філософа. Письменник об’єднує у своїй творчості три основні проблеми: проблему Бога, проблему людини і проблему всесвітнього зла. «Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет…Будет Богом человек и переменится физически».

Свободу вибору може зробити сильна особистість. За Ніцше, «нова людина» — це «надлюдина», «вільний дух», «носій нової інтелектуальної совісті», для якого немає авторитетів, Бога, це «людина майбутнього», яка піднеслася над сучасною культурою. «Середня» людина має потребу в тому, щоб запозичити в когось світорозуміння і само розуміння, аби не думати самій. «Надлюдина» вільна від цього. Свобода, про яку говорить Ніцше, дозволяє людині самій визначати, що є добро, а що зло, і утвердити для себе свою волю як закон. У Достоєвського є кристально чиста ідея звільнити людину від свого страху, щоб вона досягла божественного. Головне треба шукати не у примиренні, не в усвідомленні гріха, а в глибинах особистості, у свободі.

І обов’язково треба згадати, що з каторги Достоєвський виніс новий «символ віри», в основі якого було народне почуття Христа, народний тип християнського світовідчуття.

 

ІІІ.  Узагальнення знань (“метод ПРЕС”):

Я вважаю, що…

Тому що…

Наприклад…

Отже…

 

 

ІV. Домашнє завдання

Підготуватися до розгляду роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара».

Опрацювати конспект і відповідні сторінки підручника.

Скласти таблицю, зіставивши біографічні дані (групова робота):

 

Автор

Федір Михайлович Достоєвський

(1821-1881)

Стендаль

Марі Анрі Бейль 

(1783-1842)

Біографічні дані

Літературний напрямок

Естетичні погляди

Провідні теми

Особливості стилю

YouTube Трейлер YouTube Трейлер